SHA-1 reverse for 42c046232ad4e40ac707cc34641478516b642b0c

The SHA-1 hash:
42c046232ad4e40ac707cc34641478516b642b0c
was succesfully reversed into the string:
Burst Burst: Yung puro kamalian na lang ang nakikita sayo pero sa kaloob looban mo ay may busilak kang puso at may malasakit sa ibang tao hindi nila alam ang iyong pinag dadaan

Feel free to provide some other SHA-1 hashes you would like to try to reverse.

Reverse a SHA-1 hash

You can generate the SHA-1 hash of the string which was just reversed to have the proof that it is the same as the SHA-1 hash you provided:

Convert a string to a SHA-1 hash